MENU

"ช้างกลางเป็น Romantic Road อากาศดี ดินดี ผู้คนดี สองข้างทางมีแต่ขุนเขา สายน้ำ และหมอก"ข้อมูลชุมชน

ช้างกลางในอดีตเป็นที่ตั้งของกรมช้างกลาง ใช้ฝึกช้างศึก ช้างที่ใช้ในราชการ หรือช้างเผือกที่ส่งไปบรรณาการแก่กรุงศรีอยุธยา ถือเป็นกำลังหลักในการควบคุมพื้นที่ 4 หัวเมือง อันเป็นยุทธศาสตร์ด้านตะวันตกของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ หัวเมืองพิปูน หัวเมืองกะเปียด หัวเมืองละอาย และหัวเมืองหลักช้าง มีเขาเหมนที่มีเมฆหมอกขาวลอยปกคลุมยอดเขา ดูคล้ายภูเขาไฟฟูจิ มีพันธุ์ไม้ท้องถิ่นหายาก เช่น รองเท้านารีพันธุ์คางกบใต้ ผ้าบาติกสวนขันเป็นสินค้าโอทอปที่ได้รับความนิยม รวมไปถึงผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ คือ ใช้สีจากดอกขันที่มีอยู่ในพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “คลองสังเกียด” เป็นแหล่งต้นน้ำและมีรังผึ้งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และน้ำตกท่าแพที่มีทั้งหมด 7 ชั้นซึ่งจะได้ชมวิวและได้เล่นน้ำตก

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

วัดสวนขัน

เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี หลวงพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ อดีตเจ้าอาวาสเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน เดิมเรียกวัดคุดด้วน เพราะตั้งอยู่ริมฝั่งคลองคุดด้วน แต่ได้ทำการย้ายวัดขึ้นไปทางเหนือเพราะน้ำท่วมและพื้นที่คับแคง และได้สร้างวัดขึ้นมาใหม่ในป่าต้นขัน ซึ่งมีผู้ศรัทธาถวายให้ และพร้อมใจกันตั้งชื่อวัดว่า วัดสวนขัน

เขาเหมน

ชื่อมาจาก “เขาพระสุเมรุ” ภูเขาในคติพราหมณ์ที่เชื่อว่าเป็นแกนหลักของโลกและจักรวาล ยอดเขาสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,307 เมตร หลายคนเรียกเขาเหมนว่าเป็นภูเขาฟูจิเมืองไทยเพราะมีเมฆปกคลุมเกือบทั้งปี สามารถขึ้นไปชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้

กลุ่มสวนขันเกษตรยั่งยืน

ขึ้นชื่อเรื่องผ้าบาติกที่ใช้เทคนิคเขียนลายด้วยน้ำตาเทียน ลายเส้นที่ได้จะนูนขึ้นมาเพื่อช่วยกั้นไม่ให้สีแต่ละช่องไหลมารวมกัน และมีผ้ามัดย้อมอันมีสีที่เป็นเอกลักษณ์จากต้นขัน คือสีชมพูตุ่น

น้ำตกท่าแพ

อยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง น้ำตกท่าแพ นครศรีธรรมราช อยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 14 ตำบลช้างกลาง กิ่งอำเภอช้างกลาง การเดินทางจากตัวเมืองนครศรีธรรมราช ไปตามเส้นทางสาย นคร - จันดี (ทางหลวง 4015) ประมาณ 36 กิโลเมตร และมีทางแยกขวามือมีป้ายบอกทางเข้าน้ำตกท่าแพอีกประมาณ2 กิโลเมต

ข้อแนะนำ

กิจกรรมท่องเที่ยวที่อำเภอช้างกลางมีหลากหลาย ควรแต่งกายทะมัดทะแมง เคลื่อนไหวคล่องตัว และเตรียมร่มและเสื้อแขนยาวช่วงหน้าร้อน หรือผ้าพันคอสำหรับช่วงหน้าหนาว

การเดินทาง

จากตัวอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ขับไปตามถนนท่าช้าง เข้าสู่ถนนหมายเลข 4016 ขับไปตามทางเรื่อยๆ เพื่อเข้าสู่ถนนหมายเลข 4015 ขับไปเป็นระยะทางประมาณ 44 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่ตำบลช้างกลาง เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข 4006 ขับไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร จะถึงวัดสวนขัน

เบอร์ติดต่อ

คุณสุดา

0812711964

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.