MENU

"เราเองเป็นมัคคุเทศก์หมู่บ้านตั้งแต่เด็กๆ สิ่งที่เราเห็น คือไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปยังไง คนที่ท่าแร่ยังคงนับถือศริสต์และเคร่งครัดไม่เปลี่ยนแปลง โบสถ์ของคนที่นี่"ข้อมูลชุมชน

บ้านท่าแร่ เดิมมีชื่อว่า ท่าแฮ่ เกิดจากการอพยพโดยทางเรือของชาวคริสตชนชาวญวนมาตั้งถิ่นฐานที่เป็นหาดลูกรังภายหลังได้เริ่มมีการก่อสร้างวัด,บ้านเรือนเพื่อเป็นสถานที่ในการเผยแพร่ธรรมและเป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งในหมู่บ้านมีสถาปัตยกรรมที่โดนเด่นมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดมหาพรหมมีคาแอล(อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่) ,คฤหาสน์โบราณและบ้านโบราณเป็นสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่ผสมผสานกับศิลปะเวียดนามทั้งนี้ชาวบ้านยังมีประเพณีสำคัญเป็นการรวมตัวของชาวคริสตชนมากที่สุด คือ งานแห่ดาววันคริสต์มาส

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

บ้านโบราณท่าแร่

เป็นที่อยู่อาศัยของลูกพระยาประจันตประเทศธานี เจ้าเมืองสกลนครเวลานั้น ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางราชการสั่งปิดโบสถ์ เจ้าของบ้านจึงให้ใช้อาคารแห่งนี้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายหลังถูกไฟไหม้ทรุดโทรม มีต้นโพธิ์ขึ้นคลุมตัวบ้าน แต่ยังคงหลงเหลือสถาปัตยกรรมแบบโบราณให้ได้ชม

คฤหาสน์อุดมเดชวัฒน์

อาคารโบราณของนายคำสิงห์ อุดมเดช สร้างขึ้นตามรูปแบบสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสโดยช่างเวียดนามที่อพยพมาอยู่ ในบ้านท่าแร่ ก่อสร้างแบบโบราณ ใช้ปูน ทราย อิฐ ผสมผสานยึดติดกับเสาไม้อย่างลงตัว ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นสวยงาม

บ้านโบราณของ องเลื่อง โสรินทร์

อาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสผสมเวียดนามที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและประ สบการณ์ในการก่อสร้าง นำวัสดุพื้นบ้านคือปูนขาวผสมกับทรายและยางพืชพื้นเมือง ก่ออิฐถือปูน ไม่ใช้ปูนซีเมนต์และเหล็ก ใช้ยางบงและน้ำอ้อยแทนปูนซีเมนต์ โครงสร้างชั้นบนส่วนมากเป็นไม้ อุปกรณ์บางอย่างนำเข้ามาจากประเทศฝรั่งเศส

ทะเลสาบหนองหาร

อยู่ด้านหลังหมู่บ้านท่าแร่ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่นิยมไปนั่งชิลรับลม ชมพระอาทิตย์ตกดิน บ้างก็ล่องเรือ ใกล้ๆ มีสวนสาธารณะสระพังทอง (สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์) เป็นสวนสุขภาพขนาดใหญ่

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ

  • แต่งกายสุภาพ 
  • ชาวบ้านที่นี้เป็นชาวคริสต์นิกายคาทอลิคไม่ควรพูดคำว่าชาวคริสเตียนแต่ควรเรียกชาวคริสตัง

ข้อห้าม

  • ห้ามขึ้น ห้ามปีนปายโบราณสถาน
  • ห้ามขีดเขียน หยิบจับสิ่งของ
     

การเดินทาง

เดินทางจากท่าอากาศยาน ไปยังถนนนิตโย 2 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนนิตโย 12 กิโลเมตร ขับต่อไปยังจุดมุ่งหมายอีก 550 เมตร ถึงชุมชนบ้านท่าแร่

เบอร์ติดต่อ

คุณฝันดี

0847937325

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.