MENU

"เราอยากให้คนมาเห็นว่าอยู่บ้านเรามันดียังไง สุขกายสบายใจยังไง คนหนองส่านพร้อมจะดูแลหมือนลูกเหมือนหลาน มาเที่ยวที่นี่มันไม่ได้ให้ความรู้สึกลุยๆ แต่จะเป็นความรู้สึกช้าๆ เพราะเราจะค่อยๆ สัมผัสชีวิตคนที่นี่ได้พูดคุยกับแม่ๆ ป้าๆ เป็นความเข้าอกเข้าใจ"ข้อมูลชุมชน

บ้านหนองส่าน เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพานมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า “ญ้อ” ที่อพยพมาจากฝั่งเวียงจันทร์ โบราณเล่าว่า แต่เดิมเป็นเส้นทางที่มีการค้าขายควายจะต้องผ่านเทือกเขาภูพาน พ่อค้าส่วนใหญ่ที่เดินทางมาก็จะมาพักบริเวณที่มีหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ้งบริเวณนั้นจะมีต้นส่านอยู่เยอะมาก ทำให้พ่อค้าที่พักเพื่อทำการค้าขายควายเรียกบริเวณจุดนี้ว่า “หนองส่าน” ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่ ทำนา หลังจากว่างจากการทำนาก็จะมาทอผ้าฝ้ายเพื่อใช้ในการนุ้งห่ม และการทำผ้าย้อมครามธรรมชาติ การนำผ้าที่ทอมาย้อมครามนั้นเมื่อส่วมใส่จะทำให้รู้สึกไม่ร้อนตัวครามมีส่วนช่วยในการปกกันแสงแดดได้ดีชาวบ้านจึงนิยมใส่ผ้าย้อมครามในการทำนา ทั้งนี้บ้านหนองส่านยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ คือ งานบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งเป็นพิธีกรรมของชาวอีสาน โดยกิจกรรมถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านประเพณีอันงดงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน โดยชาวบ้านเชื่อว่าการทำพิธีบายศรีสู่ขวัญเป็นการรับขวัญผู้ที่ประสบกับเหตุการณ์ร้ายๆในอดีต ดังนั้นประเพณีเป็นการปลอบขวัญให้ชาวบ้านมีจิตใจที่แข็งแกร่งขึ้น 

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

โสมนัสฟาร์ม

แปลงเกษตรที่ได้รับการพลิกฟื้นจากผืนดินที่แห้งแล้งมาเป็นสวนผักสวนครั วและนาข้าวเขียวขจี ทั้งหมดปลอดสารพิษ เด็ดกินสดได้เลยจากต้น ทั้งถั่วพู มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว ฯลฯ มีเถียงนาให้นั่งพักผ่อน รับลมเย็นสบาย

กลุ่มทอผ้าย้อมครามหมู่ 5

เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำผ้าย้อมครามของบ้านหนองส่าน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศและวิถีชุมชนคนภูพาน อีกทั้งได้ชมและร่วมกระบวนการทำผ้าย้อมครามและการทอฝ้ายแบบใกล้ชิด

น้ำตกวังป่าเจียง

เป็นแหล่งต้นน้ำที่ไหลลงไปยังเขื่อนน้ำอูน เขื่อนหนองหาร ลำน้ำก่ำ บริเวณของน้ำตกมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีเห็ดป่าและดอกกระเจียวที่สวยงาม

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ

  • ครวแต่งการให้สุภาพ - รองเท้ารัดกุม
  • มีเส้นทางเดินสวนควรพกโลชั่นกันยุง กันแมลง
  • ควรสวมหมวกหรืออุปกรณ์ปกกันแสงแดด
     

การเดินทาง

เดินทางโดยเครื่องบิน สายการบิน แอร์เอเชีย และ นกแอร์ ออกเดินทางจากท่าอากาศยาน ไปทาง ถนนนิตโย ขับจาก ถนนหมายเลข 213 ไป ตำบล โคกภู เข้าสู่ ถนนหมายเลข 2218 ขับไปยังจุดหมายชุมชนท่องเที่ยวบ้านหนองส่าน
 

เบอร์ติดต่อ

พรพิมล มิ่งมิตรมี (หมิว)

0984763184

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.