MENU

"ชาวภูไทนายูงจะระลึกถึงบรรพบุรุษ ขอบคุณบรรพบุรุษเสมอ จะได้รู้ว่าเรามีมรดกอะไร ต้องหวงแหนอะไร"ข้อมูลชุมชน

คำว่า “ภูไท” เป็นภาษาพูด มีความหมายเดียวกันกับคำว่า “ผู้ไทย” เป็นชนเผ่าที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ที่เมืองแถน แคว้นสิบสองจุไท ประเทศลาว ต่อมาได้อพยพเข้ามาทางลุ่มน้ำชี บ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และได้มาถึงลำน้ำปาวและตั้งบ้านเรือนที่บ้านนายูง โดยมีพระยาสุวรรณภักดี (อัญญาหลวง) เป็นผู้ปกครอง ชมงานสืบสานวัฒนธรรมผู้ไทย ชาวบ้านจะแต่งชุดผู้ไทยไปกราบไหว้สาอัญญาหลวงเพื่อขอพรให้อยู่เย็นเป็นสุข ในชุมชนมีการทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายใช้เองโดยเน้นสีดำเป็นเอกลักษณ์ มีผ้าซิ่นหมี่ลายนกยูงและผ้าแพรไส้เหย่น (ลายไส้ปลาไหล) เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ยังมีการจักสานกระติ๊บข้าวและการเซิ้งกลองแต้ กลองเก่าแก่ที่ปัจจุบันนำมาอนุรักษ์และใช้เล่นในงานรื่นเริง

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยสายใยชุมชน

พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ข้าวของเครื่องใช้ และภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวผู้ไทยบ้านนายูง

วัดโพธิ์ชัย

สถานที่เก็บอัฐิของพระสุวรรณภักดี (อัญญาหลวง) เจ้าเมืองท่าขอนยาง ผู้ที่ดูแลชาวผู้ไทยที่อพยพมาอยู่ที่บ้านนายูง ซึ่งชาวผู้ไทยให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง

วัดป่าโพนพระเจ้า

เป็นที่ตั้งของพระธาตุ ลักษณะเดียวกันกับพระธาตุวัดศรีธาตุประมัญชา บ้านหนองแวง ต.จำปี ต่อมามีการสร้างเจดีย์ครอบองค์พระธาตุ เนื่องจากองค์พระธาตุชำรุดหักพัง ภายนอกคล้ายองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม

ข้อแนะนำ

ไม่มี

การเดินทาง

จากสนามบินนานาชาติอุดรธานี เลี้ยวขวามายัง ถนนหมายเลข 2423 แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข 216 แล้วเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนมิตรภาพ 27 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายวิ่งตรงต่อบนถนน 2023 ประมาณ 40 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนหมู่บ้าน

เบอร์ติดต่อ

คุณปิ่น

0834159889

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.