MENU

"แจ่วของไทพวนนี่อร่อยที่สุดแล้ว มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 200 กว่าปีก่อน เราเอามาผัดกับข้าว กลายเป็นข้าวผัดข่าแจ่วหอมหวานบ้านเชียง หาทานที่ไหนไม่ได้ มีแค่ที่บ้านเชียงที่เดียว"ข้อมูลชุมชน

บ้านเชียงเป็นชุมชนดั้งเดิมของคนลาวพวน อพยพถิ่นฐานมาจากแขวงเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อหนีความแห้งแล้ง แสวงหาที่ทำกินที่อุดมสมบูรณ์ เมื่อเดินทางมาถึง มีการพบต้นแพงซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของภูมิศาสตร์บริเวณนั้น และได้ลงหลักปักฐานกลายเป็นบรรพบุรุษของชาวบ้านเชียง ในปี พ.ศ.2509 นายสตีเฟน บี ยัง ลูกชายเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในสมัยนั้นได้เข้ามาทำการวิจัยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของคนบ้านเชียง พบเศษไหโดยบังเอิญในขณะวิ่งออกกำลังกาย นำส่งไปตรวจที่มหาวิทยาลัยเพนซิเวอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบว่ามีอายุหลายพันปีจึงมีการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจัง บ้านเชียงจึงเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยในเวลาต่อมา ปัจจุบันคนในเมืองมักทำการค้าและคนชนบทยังคงพึ่งการเกษตรในการดำรงชีพ มีฐานเรียนรู้การขุดดินดำในนา เป็นดินที่นำมาใช้ปั้นเป็นหัตถกรรมชุมชนบ้านเชียงที่สร้างชื่อเสียง นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศท้องทุ่งและภูมิปัญญาโบราณ มีกลุ่มโฮมสเตย์และรวบรวมเอาวัฒนธรรมไทยพวนมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ไทพวนบ้านเชียงได้อย่างน่าสนใจ

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

จัดแสดงโบราณวัตถุเกี่ยวกับวิถีชีวิตและเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงลำดับเวลาการศึกษาทางด้านโบราณคดี กระบวนการขุดค้นของนักโบราณคดีในอดีต เรียนรู้วัฒนธรรมบ้านเชียงยุคก่อนประวัติศาสตร์และวิถีไทพวน

หลุมขุดค้นวัดโพธิ์ศรีใน

อยู่ห่างจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียงราว 500 เมตร เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของประเทศ จัดแสดงวิธีการ ขั้นตอน และการขุดค้นโบราณวัตถุ เช่น ไห ลูกปัด เครื่องมือเครื่องใช้เมื่อประมาณ 5,000 ที่แล้ว

เรือนไทพวนบ้านเชียง

บ้านไม้โบราณที่อยู่ใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง จัดแสดงวิถีชีวิตชาวไทพวนในอดีต เป็นเรือนไม้จริง หลังคาจั่วมุงแป้นเกล็ด ยกใต้ถุนสูง เคยใช้รับเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนชาวบ้านเชียง

วัดสันติวนาราม

เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของชุมชนบ้านเชียง มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ สะอาด สงบ ร่มรื่น มีหนองน้ำอีสานเขียว และจะได้ชมพระอุโบสถรูปดอกบัวกลางน้ำแห่งเดียวในประเทศไทย

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชุมชนบ้านเชียง ต้องปฏิบัติตามกฎและข้อห้ามของชุมชนอย่างเคร่งครัด

ข้อห้าม

  • ห้ามดื่มเหล้าในชุมชน
  • ห้ามเล่นการพนัน
  • ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
  • ห้ามออกจากชุมชนในยามวิกาล
  • ห้ามประพฤติผิดศีลธรรมอันดีขัดต่อหลักของศาสนาพุทธ

การเดินทาง

จากตัวเมืองอุดรธานี ขับไปตามทางหลวงอุดรธานี–สกลนคร ใช้ทางหลวงหมายเลข 22 ประมาณ 50 กิโลเมตรจนถึงสี่แยกหนองเม็ก ขับเลยสี่แยกหนองเม็กไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามป้ายชุมชนท่องเที่ยวโฮมสเตย์ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง แล้วขับต่อมาอีกประมาณ 5 กิโลเมตร แล้วจะถึงชุมชนบ้านเชียง

เบอร์ติดต่อ

คุณชุมพร

0814851864

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.