MENU

"บ้านพี่ปลูกทุเรียน ปลูกมังคุด ของกินยังไงมันก็อยู่กับเราได้ยั่งยืน เพียงแต่ว่าต้องจับทางให้ถูก เป็นอาชีพที่ทำให้เราลืมตาอ้าปากได้"ข้อมูลชุมชน

กระแสบนเป็นชุมชนเล็กๆ ริมแม่น้ำประแสร์ สันนิษฐานว่าประมาณ 400 ปีก่อนมีกลุ่มคนชาว “กระแซ” เชื้อสายมอญ อพยพจากพิษณุโลกมาตั้งถิ่นฐาน และเรียกชื่อว่าชุมชนกระแซ ต่อมาได้เพี้ยนเป็น “กระแส” ดังปัจจุบัน เหลือเพียงเรื่องเล่าและประเพณีอันงดงาม เช่น วันไหลลงคลอง จัดทุกวันที่ 19 เมษายน ชาวบ้านจะนำอาหาร ดอกไม้ ธูปเทียนใส่ลงเรือและล่องไปตามแม่น้ำเพื่อทำบุญและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ บ้านกระแสบนมีธรรมชาติอันสมบูรณ์ เห็นได้จากกิ้งก่าใหญ่จำนวนมากหรือ “ลั้ง/ตะกอง” บริเวณริมน้ำ มีต้นไผ่ขึ้นอยู่ทั่วไป นิยมนำมาทำหลอด แก้ว จาน ช่วยลดขยะ อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่คือทำสวน ทั้งสวนยางพาราและสวนผลไม้ ผลไม้ขึ้นชื่อคือมังคุด เงาะ ลองกอง นักท่องเที่ยวจะได้ชิมผลไม้สดๆ เด็ดจากต้นและล่องเรือชมธรรมชาติ

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

วัดกระแสร์คูหาสวรรค์

วัดเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี ถูกเรียกว่าวัดกระแซตามชื่อกลุ่มคนที่มาตั้ถิ่นฐานบริเวณนั้น และเพี้ยนมาเป็น “กระแส” ภายในประดิษฐานหลวงพ่อศิลาแลง พระพุทธรูปเก่าแก่สร้างจากหินศิลาอายุประมาณ 400 ปี

แม่น้ำประแสร์

แม่น้ำขนาดเล็กที่ไหลผ่านหมู่บ้านลงสู่ทะเลอ่าวไทยบริเวณปากน้ำประแสร์ เป็นแหล่งน้ำสำคัญทางการเกษตรของหมู่บ้าน พื้นที่สองฝั่งอุดมไปด้วยป่าไผ่ สามารถพบ “ตัวลั้ง” สัตว์เลื้อยคลานประจำถิ่นบริเวณกอไผ่ริมน้ำ

สวนลุงจริต

สวนท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นจุดเรียนรู้กระบวนการทำการเกษตรไม้ผลที่ได้มาตรฐานการส่งออก โดยเฉพาะมังคุดพืชเด่นของชุมชนที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศเป็น หลัก เปิดเป็นโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยวด้วย

ข้อแนะนำ

การล่องเรือเที่ยวชมธรรมชาติของแม่น้ำประแสร์ควรอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญและควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งขณะอยู่บนเรือ

การเดินทาง

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเมืองจังหวัดระยอง ขับไปตามถนนสุขุมวิทเพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอแกลง ใช้เวลาประมาณ 50 นาที และเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 344 อีกประมาณ 10 นาที จะถึงบ้านกระแสบน

เบอร์ติดต่อ

คุณแจ็ค

0861113524

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.