MENU

"บ้านเราอยู่กับปากน้ำประแส พี่เกิดมาก็เห็นแล้ว ตอนเด็กๆ วิ่งไปเล่นที่ทะเลเดี๋ยวก็ได้อาหารมากินแล้ว ชาวบ้านทำมาหากินได้สบาย ทั้งคราดหอย ทั้งยกยอหาเคย เอามาทำกะปิ"ข้อมูลชุมชน

ชุมชนปากน้ำประแสเป็นชุมชนเล็กๆ ใน อ.แกลง จ.ระยอง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประแสร์ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของจ.ระยอง ชาวบ้านที่นี่เล่าต่อๆ กันว่า คำว่า “ประแส” หรือ “ประแสร์” มาจากคำว่า “ปรีแซร์” ในภาษาชอง แปลว่าทุ่งนาหรือป่าที่ถางแล้ว ภาษาชองเป็นภาษาดั้งเดิมที่ใช้ในแถบจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะในเขตที่ติดกับประเทศกัมพูชา แต่หากเป็นภาษาทางการจะให้ใช้คำว่า “กระแส” สาเหตุมาจากทางราชการลงความเห็นว่าคำว่า “ประแสร์” เป็นคำศัพท์ที่ไม่มีความหมาย ในอดีต ชุมชนประแสเป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญแห่งชายฝั่งตะวันออก ชาวบ้านทำประมงกันคึกคัก กิจการรุ่งเรืองอย่างมาก ถึงแม้ตอนนี้ประแสจะไม่ได้เป็นเมืองท่าแล้ว แต่วิถีชีวิตของชาวประแสก็ยังคงผูกพันกับสายน้ำ หลายบ้านยังคงยึดอาชีพประมง เรือประมงหลายลำยังจอดให้เห็นอยู่ริมฝั่ง บ้านไม้เก่าหลังโตตลอดริมสองฝั่งน้ำในชุมชนยังสะท้อนภาพประแสในวัน วานสมัยการค้ารุ่งเรืองได้อย่างดี

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ทุ่งโปรงทอง

เมื่อเดินลัดเลาะสะพานไม้ผ่านผืนป่าโกงกางอันอุดมสมบูรณ์ จะพบต้นโปรงทองขึ้นกันแน่นขนัด มีภูเขาโอบล้อมเป็นฉากหลัง ใบต้นโปรงมีสีเขียวค่อนไปทางเหลือง เมื่อแสงแดดกระทบทั้งทุ่งก็เปลี่ยนเป็นสีทอง

อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

เรือรบหลวงประแสเริ่มปฏิบัติการวันที่ 11 มกราคม 2495 หลังปลดระวาง เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้นำมาตั้งเป็นอนุสรณ์สถานไว้ริมหาดประแส ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านมักมาคราดหอยตลับไปขาย

ถนนบ้านเก่าริมน้ำ

ถนนศูนย์กลางของชุมชนประแส สองฝั่งเป็นบ้านไม้ไม้ริมน้ำ ตรงกลางชุมชนเป็นตลาดเช้าเล็กๆ มีของอร่อยขึ้นชื่อขาย เช่น หอยปากเป็ดดอง แจงลอน ถัดมาเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องประแสในวันวาน

สะพานประแสสิน

สะพานแห่งนี้เป็นจุดชมอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่เหมาะที่สุด เบื้องหน้าคือทัศนียภาพปากน้ำประแสและชุมชนริมน้ำประแส มีเรือประมงลำใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์เมืองประแสจอดเรียงรายริมสองฝั่ง

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ
ใส่เสื้อชูชีพขณะล่องเรือชมป่าชายเลน

ข้อห้าม
หากค้างคืนที่โฮมสเตย์ในชุมชน ห้ามส่งเสียงดังหลังช่วงเวลา 22.00 น.

การเดินทาง

รถส่วนตัว

ขึ้นมอเตอร์เวย์กรุงเทพฯ-ชลบุรีสายใหม่ จากนั้น เบี่ยงซ้ายเข้าถนนหมายเลข 344 สุดถนนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสุขุมวิท ขับตรงมาจนถึงสามแยกประแสร์ให้เลี้ยวขวาเข้าเส้น 3162 แล้วขับตรงไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง

ขึ้นรถตู้สายกรุงเทพฯ-จันทบุรีมาลงที่สามแยกประแสร์ ข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามแล้วต่อรถมอเตอร์ไซค์เข้าชุมชนปากน้ำประ แสอีกประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่อ

ดวงฤดี ขวัญนิยม (แต๋ม)

0851208014

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.