MENU

"ชาวไทพวนเรามัธยัสถ์ อย่างฤดูน้ำหลาก พอหาปลามาได้เยอะๆ ก็เอามารวมกัน ทอดทานกันทีเดียว เรียกว่าปลาปัน หมายถึงแบ่งปันกัน เอาไปแบ่งบ้านนู้นทีบ้านนี้ที"ข้อมูลชุมชน

ดงกระทงยาม หมายถึง ดงไม้กลางทุ่งที่ดูคล้ายกับกระทงลอยกลางน้ำ เป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวไทพวนที่อพยพมาจากลุ่มแม่น้ำพวน แคว้นเชียงขวาง ประเทศลาว ส่วนใหญ่ทำการเกษตรและหัตถกรรมพื้นบ้าน โดยมีชาวจีนมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณบ้านดงกระทงยาม เผยแพร่การจักสานตะกร้อตะแกรง จึงมีของขึ้นชื่อมานานกว่า 80 ปี เป็นตะกร้อลวกก๋วยเตี๋ยวคุณภาพดีและตะแกรงสำหรับทำอาหาร มีการเก็บรวบรวมเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรในอดีตไว้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวน ชาวบ้านนิยมนุ่งซิ่นตีนจก ห่มสไบสีขาว พูดภาษาไทพวน ช่วงงานประเพณีบุญข้าวหลามไทยพวนหรือวันมาฆบูชา ชาวไทยพวนจะนำข้าวหลามมาทำบุญ เป็นข้าวหลามที่ไม่ใส่ถั่วดำ ใช้เพียงน้ำกะทิคลุกข้าวเหนียว เผาในกระบอกไม้ไผ่ ทานคู่กับสังขยาไข่ 

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวน

พื้นที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของชาวไทพวนตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปั จจุบัน ทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา โดยจัดแสดงวัตถุโบราณทางการเกษตร คัมภีร์ทางศาสนา และตำรายาต่างๆ

วัดใหม่ดงกระทงยาม

วัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชุมชนมาเนิ่นนาน เป็นสถานที่เก็บรวบรวมของโบราณ อุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับการดำรงชีวิตในอดีต ปัจจุบันมีการปรับปรุงพื้นที่และจัดเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวน

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ตะแกรง

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการจักสานตะกร้อตะเเกรงที่เป็นภูมิปัญญาถ่ายทอดจา กรุ่นสู่รุ่นและยังมีผลิตภัณฑ์จากการจักสานตะกร้อตะแกรงให้ได้ชมและเลือกซื้อมา กมาย

วัดชัยมงคล

วัดที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือหลวงพ่อเฮ้า อดีตเจ้าอาวาส ผู้คนนิยมเข้ามาสักการะกราบไหว้ รวมทั้งสร้างเหรียญหลวงพ่อเฮ้าเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ

ข้อแนะนำ

นักท่องเที่ยวควรแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

การเดินทาง

จากตัวเมืองปราจีนบุรีใช้ถนนปราจีนอนุสรณ์เข้าสู่ถนนพินิจรังสรรค์ เลี้ยวเข้าถนนหมายเลข 319 และตรงเข้าสู่ถนนตลาด มุ่งไปชุมชนดงกระทงยาม ระยะทางรวมประมาณ 19 กิโลเมตร

เบอร์ติดต่อ

คุณเดือนเพ็ญ

0817203020

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.