MENU

"เวลามีใครขาดเหลืออะไร ทุกคนจะยื่นมือเข้ามาช่วย คนไทพวนมีอะไรเราจะช่วยกัน เรารักเพื่อนรักครอบครัวมาก ยิ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่นี่นะ เขารักทุกคนเหมือนลูกเหมือนหลานเลย"ข้อมูลชุมชน

บ้านเขาพระเป็นชุมชนชาวไทพวนที่ย้ายถิ่นฐานมาจากบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี แต่เดิมอพยพจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว คนส่วนใหญ่ยังทำการเกษตรตามลักษณะพื้นที่ราบสลับเนินเขา มีศิลปะการทอผ้าที่เน้นการใช้สีน้ำเงินเข้ม แถบผ้าบริเวณข้อมือเป็นสีแดง นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้การทำหัตถกรรมจักสานตะกร้าตากะแหลว เอกลักษณ์การทำของใช้สานไม้ไผ่เพื่อใช้บรรจุเครื่องสังฆทานเวลาไปทำบุญ ประดับกระดาษและธงหลากสี มีประเพณีกำฟ้าช่วงเก็บเกี่ยวเพื่อขอไม่ให้ฝนตก และประเพณีแห่ปลาช่อนในต้นฤดูทำนาเพื่อขอให้ฝนตก ตามความเชื่อที่มีการนับถือแถน เทพยดาฟ้าดินที่บันดาลฝน มีแจ่วปลาป่นและแกงบอนรสจัดจ้าน เมนูอาหารพื้นบ้านที่ทานแล้วลืมไม่ลงด้วยรสชาติของน้ำพริกกับน้ำปลาร้าหอมนัวและผักสดรสหวาน

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

วัดเก่าแก่สมัยทวารวดี ตั้งอยู่บนเนินเขา มีหินขนาดใหญ่เป็นโพรง คล้ายถ้ำตื้นๆ ประดิษฐานพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ และมีรอยพระพุทธบาทศิลปะขอมให้สักการะอีกด้วย

วัดเขาทำเทียม

เป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณ สันนิษฐานว่าเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทย มีพระพุทธรูปแกะสลักภูผาใหญ่ที่สุดในโลก ขนาดหน้าตัก 65 เมตร สูง 84 เมตร สระน้ำ และศาลาให้นั่งพักผ่อน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง

ตั้งอยู่ในตัวเมืองอู่ทอง จัดแสดงโบราณวัตถุและงานประติมากรรมในสมัยอู่ทองและทวารวดี เช่น ลูกปัดโบราณ แผ่นดินเผาสลัก ผังเมืองจำลอง ฯลฯ และมีส่วนแสดงกลางแจ้งที่จำลองบ้านของชาวลาวโซ่งไว้ด้วย

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ      

  • แต่งกายสุภาพ รัดกุม
  • ปฏิบัติตามคำแนะนำของชุมชน

 
ข้อห้าม

  • ห้ามส่งเสียงดังหลังเวลา 22.00 น.
  • ห้ามทิ้งขยะบริเวณชุมชน

การเดินทาง

โดยรถยนต์ส่วนตัว 
จากตัวเมืองสุพรรณบุรีใช้ถนนมาลัยแมน ขับตรงไปหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสอู่ทอง ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร จากนั้นใช้ถนนวินยานุโยค ขับตรงขึ้นไปยังวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จุดหมายจะอยู่ทางขวามือก่อนถึงวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม

รถโดยสารประจำทาง 
ใช้รถรับส่งของชุมชนจากหอนาฬิกาบรรหารแจ่มใสอู่ทอง

 

เบอร์ติดต่อ

ผู้ใหญ่บุญ

0847272505

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.