MENU

"แต่ก่อนป่าชายเลนแทบไม่มี เราอยากให้มันเพิ่ม เราก็ปลูก ปลูกไปเรื่อยๆ ไม่ได้คิดอะไร คิดแค่ว่าอยากได้อะไรต้องทำเอง ให้คนอื่นมาช่วยหายใจแทนเราไม่ได้ ถ้าวันหนึ่งเขาหยุดหายใจขึ้นมาเราก็ตาย ต้องทำเองหายใจเอง"ข้อมูลชุมชน

คลองโคนตั้งอยู่บริเวณปากน้ำแม่กลอง หลายสิบปีก่อน พื้นที่ป่าชายเลนมีเพียง 800 ไร่ เพราะถูกรุกล้ำพื้นที่เพื่อทำนากุ้ง ทำให้การประมงชายฝั่งหดหาย ชาวบ้านจึงรวมตัวช่วยกันปลูกป่าชายเลนเพื่อชุบชีวิตป่าให้กลับมาอุดมสม บูรณ์อีกคร้ัง เมื่อเวลาผ่านไปคลองโคนกลายเป็นชุมชนที่มีผืนป่าชายเลนมากถึง 5,000 ไร่ เป็นบ้านของสัตว์นํ้าน้อยใหญ่รวมถึงฝูงลิงแสมนับร้อยนับพันตัว การท่องเที่ยวของชุมชนแห่งนี้จึงเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อให้ผืนป่าชายเลนยั่งยืนต่อไป และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ชมการเลี้ยงหอย     งมหอยด้วยสกีบก ซึ่งเป็นวิถีชาวบ้าน สนุกกับการนั่งเรือหางยาวแล่นบนเลน ถีบกระดานเลน ไฮไลท์ของการพักผ่อนเป็นการกินอาหารทะเลสดๆ ที่นี่เหมาะกับการเที่ยวแบบครอบครัวช่วงสั้นๆ เพราะใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ป่าชายเลน

นักท่องเที่ยวที่มาคลองโคนจะได้ช่วยกันปลูกโกงกางเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเ ลน หลังปักฝักโกงกางลงในหลุม ต้องผูกเข้ากับไม้ก้านยาว เพื่อกันคลื่นเซาะฝักหลุดและกันลิงแสมมาดึงฝักโกงกางไปกิน

สกีบก

พื้นที่ตรงปากน้ำแม่กลองที่คลองโคนแห่งนี้ เป็นแหล่งงมหอยแครงของชาวบ้าน เมื่อน้ำลง ชาวบ้านจะถีบแผ่นกระดานแบนๆ ออกไปหาหอยแครง เรียกว่าสกีบก

สกีบก-สกีน้ำ

บริเวณใกล้กับแหล่งงมหอยเป็นที่ที่นักท่องเที่ยวจะเล่นสกีบกและสกีน้ำ หากน้ำลด จะได้เล่นสกีบก หรือถีบกระดานหาหอย แต่ถ้าน้ำมาก แผ่นกระดานหาหอยจะกลายเป็นสกีน้ำ สามารถขึ้นไปยืนแล้วให้เรือลากไปเรื่อยๆ ได้

วัดคลองโคน

วัดคลองโคนเป็นวัดเล็กๆ ในชุมชน มีเอกลักษณ์อยู่ที่กุฏิ ทุกหลังสร้างด้วยไม้สักทั้งหมด และมีโบสถ์เก่าขนาดเล็กมาก ไม่ยกสูงเหมือนโบสถ์ทั่วไป ทำให้น้ำท่วมโบสถ์บ่อยครั้ง

ข้อแนะนำ

นักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและเล่นกิจกรรมทางน้ำ

การเดินทาง

ใช้ถนนพระราม 2  วิ่งเข้าจังหวัดสมุทรสงคราม ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแล้วขับตรงมาเรื่อยๆ จะเห็นป้ายทางเข้าตำบลคลองโคนอยู่ทางซ้ายมือ

เบอร์ติดต่อ

ประเทือง จือเหลียง

0866685668

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.