MENU

''ผาปังเราอยู่กันเป็นครอบครัว ทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องกัน เราถือว่าปลาหนึ่งตัว กินได้ทุกบ้าน ใครมาเยี่ยมบ้านเรา เราถือว่าเป็นลูกหลานเรา เป็นครอบครัวเราหมด''ข้อมูลชุมชน

ผาปังเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเขตเงาฝน ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง อยู่ห่างจากถนนหลักลำปาง-เถิน 15 กิโลเมตร มีลำห้วยแม่ปุกับห้วยผาปังรวมกันไหลผ่านหมู่บ้าน “ผาปัง” มาจากการผุกร่อนของภูเขาและหินผาเนื่องจากน้ำฝนและการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ปัง เป็นภาษาคำเมือง หมายถึง พัง ตำนานเล่าว่า มีชาวบ้านพบโพรงถ้ำที่เก็บสมบัติล้ำค่า ต่อมาเกิดปาฏิหาริย์แผ่นดินไหวจนปากถ้ำพังถล่ม ยุติความโลภทั้งปวง ผาปังเป็นพื้นที่ต้นน้ำแต่ขาดแคลนน้ำในหน้าแล้ง จึงมีป่าไผ่คอยโอบอุ้มความชุ่มชื้น ปลูกไผ่ซางนวล พืชใช้น้ำน้อย เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อนำไปแปรรูป ทำเป็นถ่านชีวภาพคุณภาพสูง ใช้เป็นพลังงานทดแทนและสร้างรายได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ยังคงรักใคร่สามัคคี ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ชีวิตเรียบง่าย ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่ชุมชน มีการรวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจเพื่อต่อยอดและเป็นศูนย์รวมในการบริหารจัดการทรัพยากร โดยพึ่งพาฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ทั้งการผลิตก๊าชใช้เองทดแทนน้ำมัน สร้างระบบธนาคารน้ำใต้ดินหรือเรียกว่า สะดือฝาย เพื่อรองรับน้ำช่วงหน้าฝน ผลิตภาชนะทำจากไผ่ที่มีความแข็งแรงและทนความร้อนสูงถึง 300 °C นอกจากนี้ยังส่งออกเยื่อไผ่เพื่องานผลิตเสื้อผ้า รองเท้า และถ่านชาโคลที่ใช้บริโภคและเวชสำอางด้วย

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ป่าไผ่ชุมชน

ป่าไผ่ตามธรรมชาติที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนในการอนุรักษ์จนกล ายเป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรหลักที่เป็นทั้งแหล่งอาหาร สร้างรายได้ และสร้างความสุขให้กับชุมชน

ฝายมีชีวิต

ฝายกั้นน้ำที่เกิดจากความร่วมมือและภูมิปัญญาท้องถิ่น แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอันเนื่องจากพื้นที่ชุมชนที่เป็นแนวอับฝน โดยถักทอไม้ไผ่เป็นแนวกั้นน้ำในฤดูแล้ง ช่วยชะลอน้ำในฤดูน้ำหลาก

โต้งแม่กองจาน

ศูนย์แบ่งปันความรู้ด้านการเกษตรพอเพียงสู่ชุมชน ทั้งการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำปุ๋ย การเผาถ่านใช้เองในครัวเรือน แสดงถึงความสำเร็จจากความตั้งใจในการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืนต ามแนวพระราชดำริของในหลวงฯ รัชกาลที่ 9

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ

  • ควรสวมใส่รองเท้ามิดชิดและสวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย
  • ไม่สวมรองเท้าบนบ้านโฮมสเตย์

ข้อห้าม

  • ห้ามนำเข้าวัตถุอันตรายและอาวุธทุกชนิด
  • ห้ามใช้สิ่งเสพติดในหมู่บ้าน
  • ห้ามทะเลาะวิวาท

การเดินทาง

เครื่องบิน
เดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงลำปางด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์และนกแอร์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที 

รถยนต์ส่วนตัว
จากตัวเมืองลำปาง ใช้ถนนลำปาง-เถิน หมายเลข 1 จากนั้นใช้ถนนหมายเลข 106 ผ่านตัว อ.เถิน มุ่งหน้าสู่บ้านเคียงดอยโฮมสเตย์หรือโรงเรียนผาปังวิทยาอีก 15 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง/รถตู้
นั่งรถสายกรุงเทพฯ-เถิน ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง จากนั้นใช้รถรับ-ส่งของชุมชนจากจุดลงรถ อ.เถิน หรือรถตู้เดินทางตามเส้นทางลำปาง-เถิน ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากนั้นใช้รถรับ-ส่งของชุมชนไปผาปัง

 

เบอร์ติดต่อ

คุณตา

0936354628

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.