MENU

"ชาวบ้านเอาน้ำอ้อยสดๆ ไปเคี่ยวให้เหนียวขึ้นรูป ทำเป็นแผ่นๆ พกติดตัวเวลาไปทำไร่ทำนา หยิบกินได้เลย หรือเอาไปต้มน้ำร้อนให้เป็นน้ำอ้อยร้อนก็ได้ ไว้เพิ่มพลังงาน เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเรา"ข้อมูลชุมชน

บ้านแม่ละนาเป็นชุมชนชาวไทใหญ่ที่อพยพมาจากพม่า ตั้งรกรากมากว่า 200 ปี เดิมชื่อ “แม่ลัดนา” เพราะมีแม่น้ำไหลผ่านทุ่งนาและหมู่บ้าน ต่อมาออกเสียงเพี้ยนจนกลายเป็น “แม่ละนา” พื้นที่เป็นที่ราบในหุบเขา ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป ในชุมชนเป็นสายเครือญาติเดียวกันเกือบทั้งหมด ยังคงมีความเป็นพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความเชื่อและดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา มีการปฏิบัติศาสนพิธีตามความเชื่อและประเพณีชาวพุทธ เช่น วันพระ ขึ้น-แรม 8 ค่ำและ 15 ค่ำ คนในชุมชนจะไม่ทำลายชีวิตผู้อื่น ทำอาหารและขนมไปทำบุญที่วัด การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวไทใหญ่ มีทั้งการทำนา ทอผ้าขาวม้า ผ้าซิ่นลายไทใหญ่ จักสาน ทำกุ๊บไตหรือไม้กวาด ทำยาสมุนไพร มีวัฒนธรรมประเพณี เช่น การรำนก รำโต ลิเกไทใหญ่ การจัดงานปอยส่างลองหรือบวชลูกแก้ว ซึ่งเป็นการบวชเณรในเดือนสี่ การแต่งกายแบบดั้งเดิมมักนุ่งกันในช่วงงานบุญหรืองานพิธีสำคัญ ผู้ชายจะสวมเสื้อไต กางเกงขาก้วย มีผ้าเคนหัวหรือผ้าโพกหัว ผู้หญิงนุ่งซิ่น มีสไบคล้องคอ

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

การหีบอ้อย

หีบอ้อยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านในการแยกน้ำอ้อยกับกากอ้อยออกมาจากกั น ชาวบ้านนิยมใช้น้ำอ้อยทำขนมพื้นบ้าน เช่น ขนมวง ขนมถาด ขนมอาละหว่า และข้าวมูลห่อ สำหรับพิธีกั่นตอ ที่เป็นพิธีขอขมาของชาวไทใหญ่

การอีดน้ำมันงา

อีดน้ำมันงาคือการสกัดน้ำมันงา ชาวไทใหญ่สืบทอดภูมิปัญญานี้มาหลายชั่วคน ชาวบ้านจะสกัดน้ำมันงามาใช้ในการนวดผ่อนคลาย คล้ายทำสปา ส่วนกากงาจะเอาไปใช้ทำอาหาร

เยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวไทใหญ่

ศึกษาภูมิปัญญาการใช้ยาสมุนไพร ชมประเพณี วัฒนธรรม และการแสดงลิเกไทใหญ่หรือจ๊าดไต ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน มีที่พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์ บริการดี

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ

  • ปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแม่ละนา
  • สวมรองเท้าที่เหมาะสมหากท่องเที่ยวในป่า


ข้อห้าม

  • ห้ามดื่มสุราในบ้านพักโฮมสเตย์และไม่ส่งเสียงดังในยามวิกาล
  • ไม่เล่นการพนันทุกชนิด
  • ห้ามจับสัตว์น้ำ สัตว์บก หรือทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ
  • ห้ามจับต้องหินงอกหินย้อยหรือส่วนที่ห้ามในถ้ำโดยเด็ดขาดอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
  • ไม่ให้นำวัสดุที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อถ้ำ เช่น ไฟ สี เข้าสู่บริเวณถ้ำ
  • ห้ามขโมย เคลื่อนย้ายจากที่อยู่เดิม หรือนำสิ่งต่างๆออกไปจากแหล่งท่องเที่ยว

การเดินทาง

จากสนามบินแม่ฮ่องสอน ใช้ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร หรือมาทางจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 จาก อ.เมืองเชียงใหม่ ผ่าน อ.ปาย และออกจากตัว อ.ปางมะผ้า 12 กิโลเมตร จะมีสามแยก เลี้ยวขวาตามป้ายบอกเส้นทาง (มีป้ายบอกทางเป็นระยะ) ไปยังบ้านจ่าโบ่และบ้านแม่ละนา

เบอร์ติดต่อ

จำรูญ วงศ์จันทร์ ผู้ประสานงานชุมชน

0857088817

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.