MENU

"ที่บ้านดงใครอยากกินอะไรก็ไปเก็บเอาในหมู่บ้านได้เลย อาหารขึ้นชื่อของเราคือสะเบื๊อก ใครมาบ้านดงแล้วไม่ได้กินสะเบื๊อกถือว่ามาไม่ถึงบ้านดง"ข้อมูลชุมชน

บ้านดง เป็นหมู่บ้านชาวละเวือะ ภาษาละเวือะ เรียกว่า “ย่วงน่อง” หมายถึง หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ในป่าทึบหรือป่าดงดิบ แต่เดิมเป็นที่อยู่อาศัยของชาวกะเหรี่ยง ต่อมา พ.ศ.2430 ได้มีชาวละเวือะอพยพจากหมู่บ้านอื่นเข้ามาอาศัยอยู่ด้วย เมื่อทั้งสองกลุ่มอยู่ร่วมกันจึงมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นและได้เลือกตั้งผู้นำหมู่บ้านเพื่อการปกครอง ผลการเลือกตั้งคือ ชาวละเวือะได้รับเลือกให้เป็นผู้นำหมู่บ้าน การประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อที่แตกต่างกันและการเกิดความขัดแย้งกันขึ้น ชาวกะเหรี่ยงจึงอพยพไปอาศัยอยู่ที่อื่น บ้านดงจึงเป็นที่อาศัยของชาวละเวือะมาจนถึงปัจจุบัน วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่นี่จะกินผักปลูกเองหรือเก็บจากไร่นาป่าเขา ปลูกข้าวกินเอง หุงได้ข้าวสวยที่หอม เหนียวนุ่มไม่เหมือนพื้นที่อื่น คนส่วนใหญ่นับถือพุทธและคริสต์ มีความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผี ทั้งผีบ้านและผีตระกูล เชื่อกันว่าการเลี้ยงผีจะทำให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย ปลอดภัยจากอันตราย ขอให้พืชผลทางการเกษตรและน้ำท่าสมบูรณ์ แต่ละบ้านจะเก็บฟืนจำนวนมาไว้ประกอบอาหาร ต้มน้ำชา และผิงไฟด้วยกันในครอบครัวยามอากาศหนาว ใต้ถุนบ้านเลี้ยงหมู-ไก่ ลักษณะทางธรรมชาติที่เด่นชัดคือ ทิวทัศน์นาขั้นบันไดและภูเขาสูงที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านยังคงอนุรักษ์ไว้ ทั้งเรื่องการแต่งกาย การทอผ้า จักสาน พิธีกรรม และการฟ้อนรำในโอกาสต่างๆ

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

นาขั้นบันไดชุมชนบ้านดง

เดินเท้าชมวิถีเกษตรกรชาวบ้านดงในนาขั้นบันไดที่กว้างขวาง วิวสีเขียวไกลสุดลูกหูลูกตา ตัดกับขอบฟ้าสีคราม ถ่ายรูปและสูดอากาศบริสุทธิ์ แต่ต้องใส่รองเท้าบูทสูงเกือบหัวเข่าด้วย เพื่อกันน้ำและสัตว์อันตราย

เสาสะกังและศาลผีประจำหมู่บ้าน

เสาสะกังเป็นเสาที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง อายุเก่าแก่ ตั้งอยู่ข้างศาลผี ถือเป็นศูนย์รวมคนในหมู่บ้านเพื่อทำพิธีสำคัญ เช่น พิธีเลี้ยงผีตะงอ จะมีการปิดหมู่บ้าน คนในห้ามออก คนนอกห้ามเข้า เป็นเวลา 2 วัน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

เป็นจุดรวบรวมความรู้ในวิถีชีวิตของชาวบ้านดงและกลุ่มหมู่บ้านในตำบล แม่ลาน้อย ในบ้านดงจะมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและกลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญา ชมการทำนาขั้นบันได การปลูกผักในโรงเรือน และไม้ผลเมืองหนาว เช่น อะโวคาโด พริกแม็กซิกัน เบบี้คอร์ท เป็นต้น มีการทอผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าขนแกะ การจักสานอีกด้วย

ข้อแนะนำ

1. ห้ามดื่มสุราในบ้านพักโฮมสเตย์และไม่ส่งเสียงดังในยามวิกาล 
2. ไม่เล่นการพนันทุกชนิด
3. ห้ามจับสัตว์น้ำ สัตว์บก หรือทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ
4.ปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านดง
5. สวมรองเท้าที่เหมาะสมในการเดินชมนาขั้นบันไดและใส่เสื้อผ้ามิดชิด

การเดินทาง

จากสนามบินแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 160 กิโลเมตร หรือจากจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 จาก อ.เมืองเชียงใหม่ ผ่าน อ.ฮอด เข้าสู่ อ.แม่สะเรียง ใน จ.แม่ฮ่องสอน และผ่านเข้าสู่ อ.แม่ลาน้อย เลี้ยวขวาที่สามแยก (ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาน้อย) และขับไปตามเส้นทาง 1266 อีกประมาณ 30 กิโลเมตร (มีป้ายบอกทางเป็นระยะ) จนถึงศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

เบอร์ติดต่อ

สมบูรณ์ แก้วมณีรัตน์

0861176740

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.