MENU

"ถ้ามีคนมาเที่ยวหมู่บ้าน เราจะยินดีมากๆ มาเป็นเพื่อนกัน เป็นญาติพี่น้องกัน เราจะทักทายเป็นภาษาเลอเวือะว่า อำกรอเปร๊อะ"ข้อมูลชุมชน

บ้านป่าแป๋ เป็นที่อยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวละเวือะ ก่อตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 500 ปี มีป่าช้าเก่าแก่อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านห่างออกไปประมาณ 2-3 กิโลเมตร เป็นที่ฝังศพของตระกูลขุนของชาวละเวือะที่เรียกว่า “ขุนตน” มีการสืบเชื้อสายตระกูลและได้เป็นผู้นำหมู่บ้านเรียกว่า “สะมัง” หากมีปัญหากันขึ้นในหมู่บ้าน สะมังจะเป็นผู้ปกครองดูแลความเรียบร้อย บ้านป่าแป๋มีประชากรกว่า 100 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ในเทือกเขาถนนธงชัย มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเพราะเป็นที่ราบเชิงเขาที่มีลำห้วยอมลานไหลผ่าน รอบชุมชนเป็นป่าอนุรักษ์ ห่างไปไม่ไกลเป็นเขตไร่หมุนเวียน หลังเก็บเกี่ยวข้าวไร่ ชาวบ้านจะปล่อยทิ้งร้างให้ป่ากลับสู่ธรรมชาติแล้วจึงย้อนกลับมาทำในพื้นที่เดิม วิถีการดำรงวิถีชีวิตเป็นไปตามวัฒนธรรมและความเชื่อที่ปฏิบัติกันมา มีการไหว้เทวดา เลี้ยงผีเจ้านาย ผีเรือน ผีนา ผีป่า นับถือศาสนาพุทธควบคู่นับถือผี และมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ด้วย ทั้งนิกายโรมันคาทอลิกและโปรแตสแตนท์ มีระบบกสิกรรม เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ การจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า การแต่งกาย และภาษาเป็นของตนเอง บ้านหลายหลังจะเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชท้องถิ่นไว้บริโภคในครัวเรือน

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

ธนาคารข้าวพระราชทานแห่งแรกของประเทศไทย

บ้านป่าแป๋เคยขาดแคลนข้าวอย่างหนัก เพราะยุ้งข้าวของหมู่บ้านถูกไฟไหม้ ปี 2513 ขณะในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านป่าแป๋ จึงโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ใส่กล่องเหล็กให้เป็นทุนก่อตั้ ง “ธนาคารข้าว” แห่งแรก เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อข้าวเก็บไว้ให้ชาวบ้านป่าแป๋

นาขั้นบันได

ชาวบ้านที่นี่นิยมปลูกข้าวนาปีกินกันเองในครัวเรือน ทิวต้นข้าวสีเขียวสดใสที่มีฉากหลังเป็นภูเขาทอดตัวโอบล้อม มีกระท่อมกลางนาไว้หลบแดดหลบฝน สร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้รื่นรมย์กับธรรมชาติ

สำนักสงฆ์บ้านป่าแป๋

วิหารที่สร้างจากไม้สักทั้งหลัง มีพระประธานปางสมาธิ วิหารทั้งหลังประดับลวดลายศิลปะล้านนา ด้านหน้าประดิษฐานพระมหากัจจายะ ให้ความหมายถึงความอุดมสมบูร์ และธรรมจักร สัญลักษณ์วัฎจักรชีวิต

ข้อแนะนำ

ข้อควรปฏิบัติ

  • ปฏิบัติตามระเบียบของกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านป่าแป๋
  • สวมรองเท้าที่เหมาะสมในการเดินชมนาขั้นบันไดและใส่เสื้อผ้ามิดชิด

ข้อห้าม

  • ห้ามดื่มสุราในบ้านพักโฮมสเตย์และไม่ส่งเสียงดังในยามวิกาล 
  • ไม่เล่นการพนันทุกชนิด
  • ห้ามจับสัตว์น้ำ สัตว์บก หรือทำการใดๆ ที่เป็นการทำลายแหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติ

การเดินทาง

จากสนามบินแม่ฮ่องสอน ระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร หากมาจากสนามบินเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 108 จาก อ.เมืองเชียงใหม่ ผ่าน อ.ฮอด และเลี้ยวขวาที่แยกบ่อน้ำร้อนแม่อุมลอง และตามเส้นทางไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร จนถึงบ้านป่าแป๋ (มีป้ายบอกทางเป็นระยะ) รวมระยะทางประมาณ 210 กิโลเมตร

เบอร์ติดต่อ

คุณจันทร์ฉาย

0856205071

© 2018 www.unseal.com All Rights reserved.